O sdružení

Myšlenka založit sdružení vznikla v létě 2012, kdy jsme se rozhodli po prvním úspěšném charitativním plese Pomáháme tancem uspořádat jeho druhý ročník.

První charitativní ples se konal 6. dubna 2012 v Prostějově a výtěžek z něho jsme věnovali prostějovské onkologické ambulanci. Onkologii jsme darovali výtěžek i z druhého ročníku plesu. Celkem se vybralo 129 000 Kč. Za tyto peníze byla zbudována klimatizace na sále, kde se pacientům onkologie podávají cytostatika.

Celkem jsme uspořádali již 7 charitativních plesů. Na uspořádání prvních tří ročníků jsme získali grant z programu O2 Think Big, poté jsme se jako sdružení postavili na vlastní nohy.

Od roku 2014 podporujeme výtěžkem z plesu Základní školu speciální na Tetíně 7 a Mateřskou školu speciální na Mozartově ulici. Pro tyto školy se nám podařilo vybrat už 420 000 Kč. Za tyto peníze se realizují speciální terapie a rehabilitace pro děti.

Dohromady jsme věnovali přes půl milionu korun, ale plesy nejsou jediné akce, které pořádáme. Kromě toho za sebou máme 2 benefiční koncerty v kostele, charitativní odpoledne na náměstí a vydařený benefiční koncert Hradišťanu, který jsme uspořádali s Okrašlovacím spolkem města Prostějova.

Založili jsme zapsaný spolek Pomáháme tancem, abychom mohli pořádat kulturní akce zaměřené především na tanec, jejichž výtěžek půjde potřebným. Rádi uvítáme nové členy s novými nápady a chutí pomáhat s námi.

Postarejme se o ty, kteří to sami nedokážou.

ZŠ speciální
Tetín 7, Prostějov

Škole jsme již věnovali 15 500 Kč na realizaci projektu Snoezelen a 75 000 Kč na nákup pomůcek pro děti. Dalších 40 000 Kč jsme přispěli na rehabilitační cvičení.