O sdružení

Myšlenka založit sdružení vznikla v létě 2012, kdy jsme se rozhodli po prvním úspěšném charitativním plese Pomáháme tancem uspořádat jeho druhý ročník.

První charitativní ples se konal 6. dubna 2012 v Prostějově a výtěžek z něho jsme věnovali prostějovské onkologické ambulanci. Celkem se vybralo 62 000 Kč. Za tyto peníze byla zbudována klimatizace na sále, kde se pacientům onkologie podávají cytostatika. Na uspořádání plesu jsme získali grant z programu O2 Think Big.

Celkem jsme uspořádali už 5 velkých plesů, vybralo se celkem 129 000 Kč na onkologii a 115 000 Kč pro Základní školu speciální Tetín 7 na nákup pomůcek pro její žáky a rehabilitační masáže. Dalších 70 000 Kč putovalo kromě ZŠ speciální také do MŠ speciální na Mozartově ulici, v obou školách se za ně realizovaly speciální terapie. V tuto chvíli pipravujeme 6. ročník plesu, opět pro ZŠ a MŠ speciální.

Kromě toho za sebou máme 2 benefiční koncerty v kostele, charitativní odpoledne na náměstí a vydařený benefiční koncert Hradišťanu, který jsme uspořádali s Okrašlovacím spolkem města Prostějova.

Protože nechceme zůstat jen u plesů, založili jsme zapsaný spolek Pomáháme tancem a do budoucna plánujeme spoustu různých kulturních akcí, jejichž výtěžek půjde na nemocné. Jak už název sdružení napovídá, chceme akce zaměřit především na tanec a hudbu. Rádi uvítáme nové členy s novými nápady, jak pomáhat.

ZŠ speciální
Tetín 7, Prostějov

Škole jsme již věnovali 15 500 Kč na realizaci projektu Snoezelen a 75 000 Kč na nákup pomůcek pro děti. Dalších 40 000 Kč jsme přispěli na rehabilitační cvičení.